Anne Kaminsky
Die goldene Socke, 2013
Öl auf Folie, 303,5 x 136,5 cm